خبر/ یاد خوش سالهای نو, نمایشگاه کارتهای تبریک نوروز در دهه‌ی چهل خورشیدی در موزه گرافیک ایران

عنوان:

خبر/ یاد خوش سالهای نو, نمایشگاه کارتهای تبریک نوروز در دهه‌ی چهل خورشیدی در موزه گرافیک ایران

زمان:

۵ فرودین تا ۵ اردیبهشت ١٣٩٧

سخنرانان:

مکان:

تهران پارس، اتوبان باقری شمال، بلوار استفلال، پارک پلیس شمالی، عمارت ارباب هرمز، موزه گرافیک ایران

توضیحات:

طراح پوستر: حمید زریباف  

انتشار در شبکه های اجتماعی: