هنرمندان عضو انجمن

بیوگرافی
متولد 1345

ساکن تهران

دیپلم گرافیک هنرستان هنری مالک اشتر

کارشناسی گرافیک دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد گرافیک دانشگاه تربیت مدرس

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:

ماهنامه "صنعت بسته‌بندی" از 1376

سالنامه "کتاب سال بسته‌بندی" از 1386

پایگاه خبری "پیام صنعت بسته‌بندی" از 1395
افتخارات
رتبه اول رشته گرافیک در کنکور سراسری سال 1367 (کارشناسی)

رتبه اول رشته گرافیک در کنکور سراسری سال 1373 (کارشناسی ارشد)
رییس کمیته داوران جشنواره‌های هشتم و نهم چاپ کشور
رییس مسابقه سراسری طراحی بسته‌بندی با رویکرد صادرات سال 1386
10 اثر منتخب هنرمند