اخبار

خبر/ نمایشگاه گروهی عکس به یاد عباس کیارستمی

عباس کیارستمی در اول تیرماه به دنیا آمد و در چهاردهم تیرماه نیز از میان ما رفت.انگار که این ماه ماه اوست. به همین دلیل نمایشگاه گروهی عکس گالری ایوان در روز تولدش افتتاح خواهد شد و در روز فقدانش ، به پایان خواهد رسید.

به نشانه ادب و احترام در برابر او.

گشایش: جمعه، ۱ تیرماه ۱۳۹۷/ ساعت ۱۷ تا ۲۱
نمایشگاه تا جمعه، ۱۵ تیرماه ۱۳۹۷ ادامه دارد.
ساعت بازدید: ۱6 تا ۲۰ – گالری روزهای شنبه تعطیل است.
مکان: الهیه، خیابان مهدیه، خیابان جبهه، خیابان لسانی، نبش بن بست حمید، شماره ۱، گالری ایوان.