اخبار

گزارش تصویری ورکشاپ «رودی باور» و « کن کاتو»

ورکشاپهای دو میهمان هفته گرافیک، جمعه گذشته در موزه امام علی برگزار گردید. این دو گارگاه در ادامه برنامه های هفته گرافیک برگزار شد که گزارش تصویری مرتبط در ادامه قابل مشاهده است.