اخبار

کله‌ی اسب، پژوهشی بر طرح جلدهای انتشارات فرانکلین تهران و سازمان کتاب‌های جیبی

با توجه به جایگاه ویژه پژوهش در حرفه گرافیک، به عنوان یک رسانه برای انتقال و ارتقای فرهنگ، برگزاری نمایشگاه کله‌ی اسب با محوریت پژوهش در گرافیک برنامه‌ریزی شد.
در این برنامه پژوهشی که با دبیری و همت مرتضا آکوچکیان اجرا می‌شود، پرونده‌ی موسسه انتشارات فرانکلین به عنوان آغازگر بسیاری از تحولات در حوزه‌ی طراحی، چاپ و نشر کتاب در ایران بررسی و سپس نمایشگاهی از طرح جلدهای مختلف آن برپا شده است.
انتشارات فرانکلین در طول بیش از دو دهه فعالیت، در انتشار بالغ بر هزار و پانصد عنوان کتاب، سهمی موثر در ترویج و همگانی‌تر شدن عادت کتابخوانی بر عهده داشت.
این نمایشگاه سه‌شنبه ۱۰ اردیبهشت، ساعت ۱۷ در نگارخانه‌ی ملک‌الشعرای بهار واقع در باغ موزه قصر گشایش یافته و تا ۱۳ اردیبهشت ادامه خواهد داشت.