اخبار

نمایشگاه‌های «موشن گرافیک» و ‌«نورالدین زرین کلک» تمدید شد.

دو نمایشگاه “موشن گرافیک” و “نورالدین زرین کلک” که به مناسبت هفته گرافیک 94 در خانه هنرمندان ایران بر گزار شد تا پایان روز سه‌شنبه 22 اردیبهشت در ‌برای بازدید عموم تمدید می‌شود.