اخبار

نتیجه‌ی انتخابات داخلی هیات مدیره‌ دوره‌ی هشتم

هیات مدیره‌ دوره‌ی هشتم انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران ضمن تشکر از اعضاء هیات مدیره‌ی هفتم و اعضاء محترم انجمن که در مجمع عمومی اخیر شرکت نمودند، نتیجه انتخابات داخلی خود را به شرح زیر به اطلاع اعضاء انجمن می‌رساند:


فاطمه کرکه‌آبادی: رئیس هیات مدیره
محسن سلیمانی: نایب رئیس و خزانه دار
مهردخت دارابی: دبیر
مسعود سپهر: عضو هیاتمدیره
مهرداد احمدی شیخانی: عضو هیاتمدیره
آرش تنهایی: عضو هیاتمدیره
مازیار زند: عضو هیاتمدیره
کارنگ طیاری: بازرس اصلی
• مریم رونقی (عضو علی‌البدل هیات مدیره)