اخبار

مراسم پایانی هفته گرافیک ۹۶ در موزه گرافیک ایران

روز جمعه پانزدهم اردیبهشت ماه در یک هوای بهاری و بارانی زیبا اعضای انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران در موزه گرافیک ایران حضور یافتند. در این مراسم ابتدا بهرام کلهر‌نیا ضمن خوش آمد گویی گزارشی از رویداد‌های هفته گرافیک ۹۶ ارائه داد. سپس اردشیر پژوهشی مسئول برگزاری کارگاه آموزشی گرافیک با عنوان (شناخت و تجربه مفاهیم طراحی گرافیک) مطابق با اهداف آیکو-دی که برای پنجاه کودک و نوجوان در روزهای چهاردهم و پانزدهم اردیبهشت در موزه گرافیک ایران برگزار شد گزارش خود را به اطلاع اعضا انجمن رساند. سپس اعضا انجمن ضمن بازدید از نمایشگاه تاریخ گرافیک ایران در دهه‌های ۲۰ و ۳۰ که در موزه گرافیک در حال نمایش است مراسم عکس دسته جمعی سالیانه را در مقابل ایوان موزه برگزار نمودند.