اخبار

فراخوان هنر برای انسانیت

برای دیدن فراخوان این قسمت را کلیک کنید.

نشر این خبر صرفا جهت اطلاع رسانی و بنا بر درخواست عضو میباشد. مسئولیت محتوای ارائه شده با برگزار کننده است و انجمن صنفی طراحان گرافیک هیچ‌گونه مسئولیتی دراینباره ندارد و درج خبر به معنای تایید و یا تکذیب آن نیست.