اخبار

فراخوان هفته پژوهشی، آموزشی«هفت رنگ»

نشر این خبر صرفا جهت اطلاع رسانی و بنا بر درخواست عضو میباشد. مسئولیت محتوای ارائه شده با برگزار کننده است و انجمن صنفی طراحان گرافیک هیچ گونه مسئولیتی دراینباره ندارد و درج خبر به معنای تایید و یا تکذیب آن نیست.