اخبار

شب مرتضی ممیز

از سری جلسات شب‌های اردیبهشت
شب هجدهم
شب مرتضی ممیز، دوشنبه۱۴ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۷ بعد از ظهر، پخش پیام استاد ابراهیم حقیقی با سخنرانی: محمدرضا هاشمی نژاد و محمد علیزاده
مکان: کتاب سرای اردیبهشت، خیابان شریعتی، کوچه شماره ۱۷.