اخبار

دعوتنامه مجمع عمومی عادی نوبت دوم انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران/ سال ۱۳۹۷

همکار ارجمند؛
عضو محترم انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

با سلام
بدینوسیله از همه‌ی اعضای محترم انجمن دعـوت می‌شود در مجمع عمومـی عـادی نوبت دوم انجمن شرکت نمایید.
زمان: یکشنبه  ۹ دی ماه ۱۳۹۷ – ساعت ۱۴ تا ۱۶
مکان: سالن اجتماعات خانه هنرمندان ایران، خیابان طالقانی، خیابان موسوی شمالی،باغ هنر.
توجه: این جلسه مخصوص اعضای انجمن است و از پذیرفتن افراد غیر عضو معذوریم.

دستور جلسه مجمع عمومی عـادی:
۱- استماع و بررسی گزارش عملکرد  هیأت مدیره، تراز مالی منتهی به پایان سال مالی انجمن. (گزارش خزانه دار) و گزارش بازرس و تصویب آنها.
۲- تصمیم گیری در خصوص خروج از عضویت اعضایی که حق عضویت پرداخت ننموده‌اند.
۳- تجدید عضویت اعضایی که در گذشته لغو عضویت شده‌اند.
۴- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان برای دوره ۳ ساله هشتم.

ـ دبیرخانه انجمن پیشاپیش از حضور به موقع شما برای رسیدن مجمع به حد نصـاب قـانونی و پیشگیری از تکرار آن (به واسطه بار مالی و مشکلات برگزاری مجدد) سپاسگزار است.
ـ با توجه به اینکه شرکت در مجامع نیاز به تکمیل وضعیت پرداخت حق عضویت سالیانه دارد و در مجمع امکان دریافت حق عضویت وجود ندارد ضروری است تمام اعضایی که تا کنون حق عضویت خود را پرداخت ننموده‌اند پیش از تشکیل مجمع نسبت به پرداخت آن اقدام به عمل آورند.
پیشاپیش از توجه جنابعالی و احساس مسئولیتی که نسبت به انجمن خودتان دارید سپاسگزاریم.

پرداخت از طریق درگاه سایت انجمن با کارت‌های عضو شبکه شتاب یا شماره حساب ۲۹۶۸۱۰۰۱۰۰۷۰۳۲۹۲ بانک پاسارگاد – بنام انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران – امکان پذیر است. لطفا پس از پرداخت، فیش واریزی را به شماره: ۸۸۸۳۴۲۷۷ فکس و یا به آدرس ایمیل: info@graphiciran.com ارسال نمایید.

ـ در صورت معذوریت از حضور، هر عضو می‌تواند یک نفر دیگر از اعضاء را با ارائه نامه کتبی به وکالت از جانب خود معرفی نماید. (فرم وکالت نامه ضمیمه است)
– هر عضو می‌تواند وکالت فقط یک عضو دیگر را بپذیرد.

با آرزوی توفیق

مسعود سپهر
نایب رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

———————————————————————–

به نام خدا

وکالت نامه

ریاست محترم هیات مدیره انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

با سلام

اینجانب …………………. فرزند ………….. به شماره عضویت …………….. بدلیل عدم امکان حضور در مجمع عمومی عادی  نوبت دوم انجمن مورخ ۹ / ۱۰ / ۱۳۹۷ بدینوسیله
خانم / آقای ………………….. فرزند ………………. به شماره عضویت ………………. را به وکالت
از جانب خودم معرفی میکنم .

تاریخ …………………. نام و نام خانوادگی و امضاء ………………………

————————————————————————
برای دانلود وکالت‌نامه این قسمت را کلیک فرمایید.