اخبار

دعوتنامه مجمع عمومی به حالت عادی و فوق‌العاده

همکار ارجمند؛
عضو محترم انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

با سلام
بدینوسیله از شمـا دعـوت می‌شود در مجمع عمومـی به حالت عـادی و فوق العاده انجمن شرکت نمایید.
زمان: یکشنبه سیزدهم بهمن ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۷ الی ۱۹
مکان: سالن استاد جلیل شهناز در خانه هنرمندان ایران واقع در خیابان طالقانی، خیابان موسوی شمالی، باغ هنر
توجه: این جلسه مخصوص اعضای انجمن است و از پذیرفتن افراد غیر عضو معذوریم.دستور جلسه مجمع عمومی عادی

ارائه گزارش هیات مدیره – خزانه دار و بازرس و تصمیم گیری درباره آنها. 
لغو عضویت افرادی که حق عضویت پرداخت نکرده‌اند.
تجدید عضویت اعضایی که در گذشته لغو عضویت شده‌اند.
مشارکت انجمن در تاسیس خانه دیزاین ایران به اتفاق انجمن های همگن در رشته دیزاین
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:
_ ماده 7 اساسنامه بند الف و ب: افزایش ورودی و حق عضویت سالیانه

ـ دبیرخانه انجمن پیشاپیش از حضور به موقع شما برای رسیدن مجمع  به حد نصـاب قـانونی و پیشگیری از تکرار آن (به واسطه بار مالی و مشکلات برگزاری مجدد) سپاسگزار است.
ـ با توجه به اینکه شرکت در مجامع نیاز به تکمیل وضعیت پرداخت حق عضویت سالیانه دارد و در مجمع امکان دریافت حق عضویت وجود ندارد ضروری است تمام اعضایی که تا کنون حق  عضویت خود را پرداخت ننموده اند تا پیش از تشکیل مجمع نسبت به پرداخت آن اقدام به عمل آورند.

پرداخت از طریق درگاه سایت انجمن با کارت‌های عضو شبکه شتاب به شماره حساب ۲۹۶۸۱۰۰۱۰۰۷۰۳۲۹۲بانک پاسارگاد – بنام انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران-امکان پذیر است. لطفا  پس از پرداخت، فیش واریزی را به شماره: ۸۸۸۳۴۴۸۹ فکس و یا به آدرس ایمیل:info@igds.ir ارسال فرمائید.
ـ در صورت معذوریت از حضور، هر عضو می‌تواند یک نفر دیگر از اعضاء را با ارائه نامه کتبی به وکالت از جانب خود معرفی نماید. (فرم وکالت نامه ضمیمه است)
– هر عضو می‌تواند وکالت فقط یک عضو دیگر را بپذیرد.

با آرزوی توفیق
فاطمه کرکه آبادی
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

——————————————————————————————————–

بسمه تعالی

وکالت نامه
دبیرخانه انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

با سلام

به دلیل عدم حضور در مجمع عمومی به تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ اینجانب……………………. فرزند…………………. به شماره عضویت……………. بدینوسیله آقای/خانم ……………………. را به وکالت از جانب خودم معرفی میکنم.

تاریخ……………….. نام و نام خانوادگی و امضاء……………….