اخبار

خبر/ حضور مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی معاصر در جلسه هیات مدیره انجمن

یکشنبه ۷ مرداد ۹۷ جناب آقای هادی مظفری مدیر کل محترم مرکز هنرهای تجسمی معاصر در جلسه هفتگی هیات مدیره انجمن صنفی گرافیک ایران پیرامون برنامه‌ها و فعالیت‌های انجمن به گفتگو نشستند.
موضوع‌های مورد گفتگو به ترتیب زیر مورد رسیدگی قرار گرفت:
– برگزاری سرو نقره‌ای در شهر‌های منتخب ایران.
– ضمانت‌های اجرایی معتبر مجوز دفاتر طراحان گرافیک عضو انجمن.
– چگونگی دفاع از حقوق تکلیفی طراحان گرافیک عضو انجمن و ثبت آثار آنها.
نتایج گفتگو و پیگیری آنها متعاقبا به اطلاع اعضای انجمن خواهد رسید.