اخبار

خبر/ اهداء مجموعه نفیس تمبر به انجمن …

هفته‌ی گذشته آقای محمود بلوچ مجموعه تمبر بسیار نفیسی از دوره مظفرالدین شاه و احمد شاه قاجار تا به سال‌های نزدیک دهه‌ی ۹۰ خورشیدی و نیز ۱۵ جلد کتاب با موضوع تمبر را به کمتیه اسناد و آرشیو انجمن گرافیک (موزه گرافیک ایران) اهدا کردند و ما را در هر چه غنی‌تر کردن گنجینه موزه یاری نمودند.