اخبار

برای عرض تسلیت

دوست و همکار گرامی، جناب آقای تهمتن امینیان

درگذشت پدر عزیزتان را صمیمانه تسلیت می‌گوییم. ما را در این سوگ همراه‌ خود بدانید.
از طرف انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران