اخبار

نشست آموزشی و تخصصی بخش جنبی سرو نقره‌ای/ طراحی تایپ فیس

سخنرانان بخش جنبی سرونقره‌ای ٩٨ / طراحی تایپ فیس/ ٢٧ آذر ماه/ سالن شهناز خانه هنرمندان/ ساعت ۴ تا ۶ عصر/ شرکت در این نشست برای عموم آزاد می‌باشد.
موضوع سخنرانی‌ها:
-مسلم ابراهیمی: فونت‌های متغییر و آینده طراحی حروف فارسی
-عاطفه محمدی: خوانش مجازی
-امیر مصباحی: نقش پوینت در استاندارد سازی فونت یک تایپ‌فیس