اخبار

بازدید‌‌ معاون عمران و‌ شهرسازی سازمان زیباسازی از موزه گرافیک

در تاریخ ۱۸ تیرماه ۱۳۹۸ خورشیدی نشستی با حضور دکتر جعفری معاون عمران و شهرسازی سازمان زیباسازی شهر تهران و مهندس جوبه مسئول واحد مرمت معاونت فنی و طرح‌های شهری سازمان زیباسازی به همراه آقایان محسن سلیمانی، مجید بلوچ و سعید عسگری و خانم‌ها فاطمه کرکه‌آبادی، فریبا سلیمانی و مریم رونقی به منظور رفع نواقص و مشکلات ساختمان موزه گرافیک در محل موزه برگزار شد.
در این جلسه کسری‌ها و کمبودهای موزه مطرح شد و آقای دکتر جعفری قول انجام و رفع نواقص را دادند.
مسائلی از قبیل: نصب تابلوهای راهنما برای دسترسی بهتر شهری در منطقه ۴، نصب سیستم سرما وگرمایشی (اسپلیت)، تغییر ورودی موزه به سمت شمال عمارت، ساخت کانکس نگهبانی و ایجاد گیشه بلیط فروشی، ساخت سرویس بهداشتی و غیره….
گفتنی است موزه‌ی گرافیک ایران به همت انجمن صنفی طراحان گرافیک و حمایت سازمان زیباسازی شهرداری تهران به منظورحفظ، پژوهش و نمایش میراث طراحی گرافیک در ۲۸ دی ماه ۱۳۹۳ خورشیدی، در بنای تاریخی عمارت ارباب هرمز تاسیس شده‌است.
بخشهایی از این بنا نیازمند به مرمت و بازسازی است و در دوره هیات مدیره کنونی با رایزنیهایی که با سازمان زیباسازی شدهاست این مهم در حال پیگیری است.