اخبار

اولین جلسه از سری جلسات هم اندیشی و هم فکری هیات مدیره با بزرگان گرافیک.

در اولین جلسه از جلسات هم اندیشی و هم فکری که با موضوع برگزاری دو سالانه ملی سرو نقره‌ای  در تاریخ ۹ تیرماه ۹۸ از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در خانه هنرمندان ایران با حضور جمعی از صاحب نظران و اعضای هیات مدیره‌های پیشین برگزار شد، از رای زنی و مشورت با همکاران بهره بردیم.
افراد شرکت کننده:
مهرداد احمدی شیخانی، فرزاد ادیبی، شهرزاد اسفرجانی، اونیش امین الهی، مجید بلوچ، کوروش پارسانژاد، آرش تنهایی، صداقت جباری، علی خسروی، علی خورشید پور، مهردخت دارابی، علی رشیدی، مازیار زند، مسعود سپهر، محسن سلیمانی، قباد شیوا، کیانوش غریب پور، فاطمه کرکه آبادی، مریم کهوند و ایرج میرزاعلیخانی.

عکس از لیلا محمدی