اخبار

انجمن گرافیک اطلاع ثانوی تا چهارشنبه تعطیل است.

در پی شیوع ویروس کرونا و به منظور جلوگیری از افزایش انتشار بیماری، انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران تا اطلاع ثانوی تا چهارشـنبه 14 اسـفند ماه تعطیل می‌بـاشد. تلفن 09129583166، ایمـیل انجمن بـا آدرس info@igds.ir و دایرکـت اینسـتاگرام انجـمن  پاسخگوی سوالات و مشکلات شما عضو گرامی خواهد بود.