اخبار

انجمن گرافیک اطلاع ثانوی تا چهارشنبه تعطیل است.

در پی شیوع ویروس کرونا و به منظور جلوگیری از افزایش انتشار بیماری، انجمنصنفی طراحان گرافیک ایران تا اطلاع ثانوی تا چهارشـنبه 14 اسـفند ماهتعطیل می‌بـاشد. تلفن 09129583166، ایمـیل انجمن بـا آدرس info@igds.ir و دایرکـت اینسـتاگرام انجـمن پاسخگوی سوالات و مشکلات شما عضو گرامی خواهد بود.