اخبار

تعرفه ۱۳۹۹ با تأخیر منتشر خواهد شد

تعرفه رسمی خدمات و آثار طراحان گرافیک ایران، یکی از مهمترین اسنادی است که انجمن طی سالیان حضورش در عرصه حرفه طراحی گرافیک همه ساله آنرا به‌روز و منتشر کرده است. عموم طراحان گرافیک ایران با در دست داشتن تعرفه انجمن توانسته‌اند به روشی مشترک و معتبر آثار و خدمات خود را با دقت قیمتگذاری کنند.
با این وصف، هیئت مدیره انجمن در عین حال که به اهمیت تعرفه به روز شده برای هرسال آگاه است، به علت بحران ملی و جهانی که همه ما با آن درگیر هستیم، تصمیم گرفت تا تعرفه سال ۱۳۹۹را در آغاز شش ماه دوم سال جاری منتشر کند. این تصمیم‌گیری با توصیه همکاران کمیته تدوین تعرفه سال ۹۹ و تایید هیئت‌مدیره انجام شده است. تأخیر در انتشار این سال به ویژه به این دلیل است که افزون بر نرخ رسمی تورم در کشور، بسیاری از هزینه‌‌های عمومی و جاری طراحان گرافیک در چند ماه اخیر بر اثر بحران موجود به طرز ناگهانی و قابل توجهی افزایش یافته است، ازینرو کمیته تعرفه مناسب‌تر دید تا اندکی درنگ کرده و در شش ماه دوم امسال که شرایط بحران عادی‌تر خواهد شد، به تعیین واقع‌بینانه‌تر قیمت‌های تعرفه اقدام کند.
مسعود سپهر، مسئول واحد صنفی

بیشــتر بخـوانیـد