اخبار

انتخاب آقای محسن سلیمانی به عنوان بازرس شورای عالی خانه هنرمندان ایران

در انتخابات شورای عالی خانه هنرمندان ایران که در تاریخ 12 مهر 99 در محل خانه هنرمندان برگزار شد، آقای محسن سلیمانی (عضو هیات مدیره‌ی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران) با اجماع آرای اعضای شورای عالی سیاستگذاری به عنوان بازرس این شورا برگزیده شدند.
انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران، این انتخاب شایسته را به آقای محسن سلیمانی تبریک می‌گوید.