اخبار

اطلاعیه در مورد پرداخت حق عضویت سالیانه

اعضا محترم انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران
به اطلاع می‌رساند؛ از این پس کارت و گواهی‌های عضویت، پایان هر فصل چاپ خواهد شد. از این رو اعضای محترم می‌توانند همچنان تا انتهای خرداد حق عضویت خود را پرداخت کرده و کارت و گواهی خود را در تیرماه دریافت نمایند. لازم به ذکر است اعتبار کارت و گواهی عضویت، مانند سال‌های گذشته تا پایان سال می‌باشد.