اخبار

اطـلاعیه برای ثبـت‌نام کنندگـانبیمه تکمیلی آسماری سال ۹۹-۹۸

به اطلاع ثبت نام کنندگان بیمه تکمیلی آسماری می رساند که؛
امسال کارت بیمه برای بیمه شدگان صادر نمی‌شود و به جای آنتـمامـی بیمه‌شدگان مـی‌توانند با اسـتفاده از کد مـلی خـود از خدمات بیمه استفاده نمایند. این خدمات از تاریخ ۱ بهمن ۱۳۹۸ الـی ۱ بهمن ۱۳۹۹ قـابل ارائـه می‌باشد. بـرای اطـلاع بیشـتر و آگاهی از قوانین، تعرفه، مدت انتظار و مکان های طرف قرار داد بیمه sos به سایت انجمن مراجعه فرمایید.