اساسنامه

اساسنامه

ماده 1- هدف:
در اجرای ماده‌ی 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کار فرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز می‌باشد؛ این انجمن صنفی تشکیل می‌گردد…… برای دانلود اساسنامه این قسمت را کلیک کنید.