اخبار

آیین گشایش نمایشگاه نقش نگاشته گروه ۴+۳


سه هزار هزار هزار بار نوشتن
چهار هزار هزار هزار بار دیدن
============
نقش‌نگاشته
نمایشگاه گروه ۴+۳
============
سید وحید جزایری
محسن دایی‌نبی
کوروش قاضی‌مراد
محسن کرمی
سعید نقاشیان
حسین نوروزی
============
گالری وَرد
============
گشایش:
۲۹ آذرماه ۹۸ ساعت ۱۶
زمان:
۲۹ آذرماه تا ۱۳ دی‌ماه ۹۸
ساعت ۱۶ تا ۲۰
گالری شنبه‌ها تعطیل است.
============
بلوار میرداماد . خیابان البرز . خیابان قبادیان شرقی . شماره ۱۸
۰۲۱ ۲۲۲۲۳۷۷۴
www.vard.gallery