اخبار

آیا علاقمند به دانستن اصول اولیه طراحی هستید؟

آیا علاقمند به دانستن اصول اولیه طراحی هستید؟
مترجم:الهام طاهری

علاقه به دانستن نکات اولیه طراحی دارید ؟ پس باید در مورد ابتدایی ترین علائم مثل: رنگ،شکل،اتود زدن،فضاها،نوشته هاو ارزش کار اطلاعاتی داشته باشید این قطعات اصلی در کنارهم تکه های کار را تشکیل می دهند.این موارد ابتدایی ترین مطالب آموزشی در هر کلاس درسی هستند که شما فکرش را می کنید. اما اگر شما دانشجونیستید و دنبال راهی برای زینت بخشیدن به کارهایتان می باشید، مطالب زیر راهنمای شما می باشد.

رنگ :

رنگ تاثیربه سزایی در خلق و خوی کار شما دارد.رنگ قرمز معمولا نشان دهنده احساسات قوی،عشق،خشم ،شور و شوق است، در حالی که آبی حس آرام،خنک و صلح آمیز دارد.رنگ در طراحی ها  منجر به انتقال یک سری از اطلاعات از طریق چشم  می شود.

 

خط:

آیا خطی که کشیده اید صاف است یا باریک، ضخیم است یا پر پیچ و تاب؟ کیفیت خطی که آن را با دست به دقت طراحی می کنید می تواند حس شما را درآن لحظه باز گو کند. خطوط ضخیم یا آنهایی که با دست کشیده می شود به فضای حسی  جوانان تمایل دارد در حالیکه خطوط مستقیم یا نازک بیشتر برای کارهای از پیش برنامه ریزی شده استفاده می شود.چگونگی تامل خطوط با یکدیگرنیزمهم است. اگر خط صاف یا باریک، دارای زاویه های مختلف باشد،کار شما احتمالا به  بی نظمی کشیده می شود.اگرخطهای با دست کشیده شده مستقیم و منظم باشند ،روی کردی شخصی را به طرح القاء می کند.

شکل:

آیا می دانستید که شکل هم مانند دیگر عناصر می تواند که حس و حال یا منظور طراحی را برساند.  شکلهای گوشه دارمانند مربع و مثلث  تمایل به نشان دادن مردانگی دارد این در حالی است که شکلهای نرم و منحنی مثل دایره بیشتر حس زنانگی را منتقل می کند. همه ی ما با فرم مربع آشنا هستیم ( مانند مونیتور، ورق کاغذ یا صفحه تلویزیون) بنا بر این آنها امنیت،ثبات وقابل اعتمادی را نشان می دهند.در صورتی که فرم دایره چشم نواز است و حس طبیعی، کلی، صلح آمیزو اتحاد را القاء می کند.

 

مقیاس و اندازه:

تعادل، تناسب و کنتراست را با سایزواندازه مناسب به طرحهایتان وارد کنید.اندازه :ابعاد واقعی یک المان در روی صفحه است و مقیاس: رابطه یک المان به اندازه اصلی آن است(مانند قرار گرفتن تصویر شخص  روی بیلبورد که بزرگتر از حالت واقعی به نظر خواهد رسید) و تناسب: رابطه ی تمام المانهای روی صفحه از لحاظ اندازه و مقیاس است.از مقیاس و تناسب برای مشخص کردن سایز واقعی یک شیء می توانید استفاده کنید (دست یک بچه در مقابل دست مادرش که استفاده معمول  از اندازه است).

فضاء:

قالباً به یک فضای سفید اطلاق می شود و به طرح جای خالی برای نفس کشیدن می دهد و اجازه میدهد  چشم با آرامش در صفحه بچرخد. استفاده نا صحیح از فضا می تواند احساس شلوغی در طرح ایجاد کند وهمبن طور فضای خالی بیش از اندازه می تواند طرح را ناتمام جلوه دهد. زمانی که به این قانون واقف شدید می توانید برای برداشتهای احساسات گوناگون آن را زیر پا بگذارید.

بافت:

بافت المانی سرگرم کننده است و به طرحهای شما واقعیت می بخشد.بافت در جذب بثری تاثیر به سزایی دارد و در واقع سبب منحصر به فرد شدن طرح می شود.بافت تنها در کامپیوتر استفاده نمی شود، می توانید از متریالهایی از کار چاپ شده نهایی نیز استفاده کنید.

ارزش:

ارزش می تواند در واقع نوعی منحصر بودن را به طرح شما القاء کند.همچنین می تواند راهی برای خلق نقطه کانونی و راهنمایی برای گردش چشمان تماشاگر روی طرح باشد.این المان کوچک می تواند اجزای طرح را کنار هم گرد آورد و به آنها تعادل ببخشد.استفاده از المانهای مشابه در یک تراکم بالا (نوربه سمت طرف سفید یک طیف) میتواند لحن آرام به آن بدهد.جایی که ارزش کاهش می یابد(فضاهای تاریکتر مایل به مشکی ) می تواند بدی را نشان دهد. بعضی مواقع استفاده از  ارزش در هر یک از اسپکترومها می می تواند اثر دراماتیک داشته باشد.

هدف از طراحی  گرافیک: 

 هدف از طراحی گرافیک ارتباطات است.زمانی که وارد هر مرحله از روند طراحی می شوید از خود سوال کنید که چگونه هر یک از المانها را در جهت القاء رساندن پیام و تا ثیرگذاری آن و رابطه ی محصول و پیام استفاده می شود. به خاطر داشته باشید که این عناصر در تمام جزئیات از ترکیب بندی تا تصاویر و نوع فونتها روی طرح استفاده می شود.

 

سایت منبع